Menu Zamknij

Warunki przyjęcia

Przyjęcie na terapię wymaga wcześniejszej konsultacji telefonicznej. W trakcie wstępnej rozmowy ustalany jest termin przyjęcia (lub wpisanie na listę osób oczekujących w przypadku braku wolnych miejsc), a także sprawy dotyczące skierowania na leczenie, konieczności wcześniejszej detoksykacji, występowania przeciwwskazań do podjęcia leczenia i inne szczegóły dotyczące przyjęcia danej osoby.

Telefony: 29 768 24 01 lub 29 694 43 65 codziennie w godzinach 8:00-22:00.

Dodatkowy telefon tylko w sprawie przyjęć: 600 422 738

Do Ośrodka przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone (zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r.)

Kto może zostać przyjęty:

 • osoby powyżej 18 roku życia
 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze, środki wziewne)
 • osoby z uzależnieniem tzw. krzyżowym (narkotyki i alkohol)
 • osoba uzależniona razem z dzieckiem

Kogo nie przyjmujemy:

 • osób nieletnich
 • osób uzależnionych tylko od alkoholu
 • osób z podwójną diagnozą czyli takich, u których występuje dodatkowo choroba psychiczna, zaburzenia psychotyczne lub zaburzenia osobowości będące przeciwwskazaniem do leczenia w społeczności terapeutycznej
 • par i małżeństw (istnieje możliwość jednoczesnego podjęcia leczenia w dwóch współpracujących placówkach: Lipiance i Ostrołęce)

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

 • skierowanie na leczenie wystawione przez lekarza psychiatrę. Skierowanie powinno być wystawione na druku “Skierowanie do szpitala psychiatrycznego” (druk do pobrania poniżej). Skierowanie jest ważne 14 dni od daty wystawienia (jeśli pacjent zapisany jest w kolejce oczekujących, termin ważności skierowania wydłuża się do dnia przyjęcia). Uwaga: wypis/karta informacyjna z oddziału szpitalnego nie jest skierowaniem

  W przypadku e-skierowania prawidłowy kod oddziału do wpisania to:
  4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • dowód osobisty lub, w przypadku jego braku, inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (osoby ubezpieczone)