Menu Zamknij

Projekty

Nasz Ośrodek od wielu lat jest realizatorem programów postrehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Aktualnie prowadzimy kolejną edycję programu:

„POMOST – PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ”

TERMIN: 2.01.2024 – 31.12.2024

CEL: Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych poprzez zwiększenie ich umiejętności społecznych i zawodowych oraz wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne.

UCZESTNICY: Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które ukończyły terapię w placówce leczenia uzależnień (stacjonarną lub ambulatoryjną) lub osób, które nie ukończyły pełnego procesu terapii, ale utrzymują abstynencję.

OFERTA:

  • Zapobieganie Nawrotom
  • Warsztat Umiejętności Psychospołecznych
  • Aktywizacja Zawodowa
  • Grupy Wsparcia
  • Kursy Zawodowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

Program realizowany jest jako zadanie publiczne ze środków Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

powrót do: Oferta