Menu Zamknij

Projekty

Nasz Ośrodek od wielu lat jest realizatorem programów postrehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Aktualnie prowadzimy kolejną edycję programu:

„POMOST – PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ”

TERMIN: 2.01.2020 – 31.12.2020

CEL: Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób uzależnionych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych oraz wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne.

UCZESTNICY: Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które ukończyły terapię w placówce leczenia uzależnień (stacjonarną lub ambulatoryjną) lub osób, które nie ukończyły pełnego procesu terapii, ale utrzymują abstynencję.

OFERTA:

  • Zapobieganie Nawrotom
  • Warsztat Umiejętności Psychospołecznych
  • Interwencje Kryzysowe
  • Pomoc Prawna
  • Kursy Zawodowe

Dostępne rodzaje kursów zawodowych*:

  • kurs prawa jazdy kat. B
  • kurs prawa jazdy kat. C
  • kurs operatora wózków jezdniowych
  • inne wskazane przez uczestnika, jeśli spełniają warunki organizacyjno-finansowe programu

* Ilość miejsc jest ograniczona. Możliwość uczestniczenia w wybranym kursie potwierdzona będzie po zakończeniu rekrutacji i zebraniu informacji od wszystkich uczestników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem „MONAR” w Lipiance: tel. 29 768 24 01, 29 694 43 65 lub bezpośrednio z koordynatorem projektu: Agnieszka Wysocka 509 281 250.

Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

powrót do: Oferta