Menu Zamknij

Strona Główna

Witamy na stronie Ośrodka „MONAR” w Lipiance. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą. Osoby zainteresowane podjęciem terapii zachęcamy do Kontaktu.

Nasza placówka od 2001 roku zajmuje się kompleksowym leczeniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych: narkotyków, leków, innych środków zmieniających świadomość. Oferujemy m.in. grupową terapię uzależnienia opartą na modelu społeczności terapeutycznej z elementami modelu Minnesota, terapię indywidualną oraz opiekę medyczną i psychologiczną. Każdy pacjent ma swojego terapeutę prowadzącego i realizuje Osobisty Plan Terapii.

Działamy na podstawie Umowy z NFZ. Leczenie jest bezpłatne.

Oferujemy:

  • skuteczne leczenie uzależnień
  • stacjonarną opiekę całodobową
  • profesjonalną terapię indywidualną i grupową

Kadra terapeutyczna Ośrodka składa się z osób posiadających wymagane kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Praca zespołu poddawana jest stałej superwizji.

Jako jedna z nielicznych placówek przyjmujemy na leczenie uzależnione matki lub ojców z dziećmi.

Osoby podejmujące terapię w naszym Ośrodku są objęte całodobową opieką terapeutyczną. Każdy pacjent podlega opiece lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry. W razie konieczności może korzystać z leczenia specjalistycznego poza Ośrodkiem. Zapewniamy dostęp do wszelkich niezbędnych badań i konsultacji.

Informacje dotyczące działalności leczniczej i udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj działalności leczniczej:
STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – INNE NIŻ SZPITALNE

Rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych:
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Zakres świadczeń:
ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

W placówce wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie. Nie pobiera się opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.