Menu Zamknij

Kornelia Dmochowska

Specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalności profilaktyka społeczna z resocjalizacją na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zdobywała w Ośrodku dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej, Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadziła autorskie grupy psychoedukacyjne w AŚ Warszawa-Służewiec, AŚ Warszawa-Grochów oraz OZ Warszawa-Bemowo. Autorka artykułu naukowego „Seniorzy w izolacji penitencjarnej”, Starość – ekskluzja – inkluzja. Promyki nadziei pedagogicznej, red. A. Niewęgłowska, M. Wiśniewska, UPH Siedlce, 2021. Zdobyła również kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pracując w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Warszawie.

Ukończyła szkolenia i kursy: 

  • Porozumienie bez przemocy (NVC) poziom zaawansowany,
  • Depresja u dzieci i młodzieży,
  • Narzędzia do diagnozy przemocy wobec dzieci i przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Metoda dialogu motywującego.

Zainteresowania: metody wychowawcze w rodzicielstwie bliskości, literatura psychologiczna, kultura wschodnia.